Akwarium roślinne

Krynia pływająca (Crinum natans)

Roślina ta, z rodziny amarylkowatych (Amaryllidaceae), występuje w strefie tropikalnej Afryki. Jej cebula o średnicy 3—6 cm wystaje częściowo z podłoża. Liście, osadzone na krótkiej łodydze, są rynienkowate, unerwione równolegle, z brzegami płaskimi lub słabo pofałdowanymi. Szero¬kość liści wynosi 2—5 cm, długość — do 1,5 m. Rosną one początkowo pionowo, a następnie wyginają się w dół pod powierzchnią wody.
Krynia pływająca udaje się najlepiej w akwariach z wodą o temperaturze 20—30c i podłożem niezbyt bogatym w składniki pokarmowe, w zbiorniku dobrze oświetlonym. Należy do najrzad¬szych gatunków akwariowych.
Rozmnaża się ją za pomocą cebulek przybyszowych, które od czasu do czasu tworzą się przy cebuli matecznej. W akwarium rozmnażanie trwa bardzo długo.