Akwarium roślinne

oświetlenie

Oświetlenie to jedna z kluczowych spraw jeśli chodzi o akwarium. Dla ryb nie jest tak ważne ale rośliny bez odpowiedniego światła nie mogą istnieć.
Długość oświetlenia (w godzinach) w ciągu doby jest wazniejsza niż intensywność światła - jest to podstawowa zasada której należy przestrzegać przy oświetlaniu akwarium. Niemniej jednak oświetlenie musi być odpowienie i pod względem długości oświetlania akwarium i pod względem intensywności tego światła. Gatunki tropikalne są roślinami krótkiego dnia, ponieważ w ich ojczyźnie dzień trwa około 12 godzin. Tylko przy tej ługości dnia mogą się one całkowicie rozwinąć. W strefie umiarkowanej dzień w miesiącach letnich jest dłuższy. Niektóre gatunki tropikalne znoszą dobrze tę ługość dnia, ale w tych warunkach nie kwitną, gdyż tworzą się u nich łodygi i liście, czyli narządy wegetatywne. W ojczyźnie rośli subtropikalnych długość dnia ulega wahaniu, toteż aklimatyzacja takich roślin przebiega szybciej. Odpowiada im również dzień 12-godzinny. Rośliny strefy umiarkowanej wymagają do wzrostu 11-14 godzin światła, do kwitnienia zaś 11-16 godzin światła w ciągu doby. Niezbędna długość okresu oświetlania nie może być zastąpiona większą jego intensywnością w ciągu krótkiego czasu. Przez dodatkowe oświetlenie rozumiemy przedłużenie dnia w zimie, nie zaś zwiększenie nasilenia światła w ciągu godzin dziennych. Praktycznie biorąc oznacza to że w okresie zimowym przedłuża się dzień mniej więcej o 4 godziny albo rano albo wieczorem, tak jednak, aby zapewnić kontynuowanie naturalnego rytmu świetlnego. Szczególnie wrażliwe na zmiany oświetlenia są niektóre rożliny w jesieni, gdy po zrównaniu się dnia z nocą trwa on następnie krócej niż 12 godzin. Jeśli chodzi o intensywność światła, to niektóre rosliny sa bardzo wymagające, innym zaś nadmiar światła szkodzi. Należy pamiętać, że w warunkach naturalnych rośliny wodne wystawione są na działanie znacznie słabszego światła niż rośliny lądowe. Roślinność podwodna stref tropikalnych tworzy pod wielopiętrową formacją roślinną - lasem deszczowym najniższe piętro, które jest jeszcze ocienione przez roślinność nadbrzeżną oraz gatunki pływające. A przecież woda przepuszcza znacznie mniej promieni świetlnych niż powietrze. Światło padające na liście roślin podwodnych traci zatem wiele ze swej intensywności. Do roślin lubiących stosunkowo silne światło należą przede wszystkim przedstawiciele rodziny Alismataceae (Echinodorus, Sagittaria) i niektóre gatunki z rodziny Hydrocharitaceae (Valsineria, Elodea, Lagarosiphon). Roślinami ciemnolubnymi są na przykład przedtsawiciele rodziny Araceae (Cryptocoryne, Anubias).

Ryby nie są na ogół specjalnie wrażliwe na ługość okresu oświetlenia i intenswyność światła. Istnieją jednak gatunki, które najlepiej czują się w świetle łagodnym, rozproszonym, oraz te, które wymagają - przynajmniej w ciągu cześci dnia bezpośredniego światła słonecznego. Bardziej wrażliwa na światło jest natomiast ikra wielu gatunków ryb akwariowych. Po złożeniu ikry przez te gatunki zbiornik należy zaciemnić.